Käyttäjä:Lauri Eriksson

From Tieteen termipankki

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi taidehistorian tieteenalasta. Pro gradu -työni käsitteli tilausmuotokuvan muuttuvaa luonnetta suomalaisessa nykytaiteessa vuosina 1990-2018. Tarkastelin opinnäytteessäni tilatun muotokuvan sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia, kuten näköisyyteen, taidemaailmaan, identiteettiin ja ideologiaan liittyviä merkityksiä. Kiinnostukseni kohteita ovat nykytaide, modernisaatiota selittävät teoriat, oman alani käsitteet ja tutkimushistoria. Tällä hetkellä suoritan tohtoriopintoja Helsingin yliopiston Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa.