Begreppsrelation

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Käsitesuhde and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.

Här nämns de vanligaste begreppsrelationerna, med exempel från botaniken.

s.k. hierarkisk begreppsrelation, som anger att ”x är en form av y”, (t.ex. kronblad och foderblad är en form av blad)

För att beskriva en hierarkisk relation används i termbanken definitionerna överbegrepp (blad är ett överbegrepp till kronblad), underbegrepp (kronblad är ett underbegrepp till blad) och sidobegrepp (foderblad är ett parallellt begrepp till kronblad).

  1. partitiv begreppsrelation, som anger att ”x är en del av y” (t.ex. är kronblad och foderblad en del av hyllet)

    För att beskriva en partitiv begreppsrelation används i termbanken definitionerna partitivt överbegrepp (hylle är överbegrepp till kronblad), partitivt underbegrepp (kronblad är underbegrepp till hylle) och partitivt sidobegrepp (foderblad är ett sidobegrepp till kronblad, då det står i förhållande till hylle).


Uppgifterna om begreppsrelationen kan ges i samband närbegreppet: Om det till exempel i en artikel om kronblad nämns att närbegreppet är blad, kan man nämna att begreppsrelationen är "övergrepp".

Ibland kan det vara nödvändigt att precisera relationen mellan sidobegreppen. Ett och samma begrepp kan ha flera överbegrepp vilket innebär att alla begrepp som anges vara sidobegrepp inte nödvändigtvis är sidobegrepp sinsemellan. På sidan "redigera" finns ett textfält där det är möjligt att ange t.ex. "partitivt sidobegrepp till x". Det kan alltså vara bra att ha med en sådan här precisering då det förekommer begrepp med olika relationer till varandra och det finns risk för missförstånd.

Andra begreppsrelationer som kan behövas är t.ex. orsaksrelation och kausal relation.

Palaa ohjeisiin