Anvisningar för hur man fyller i blanketten för att skapa ett nytt begrepp

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Käsitelomakkeen täyttäminen and the translation is 100% complete.


Här finns anvisningar för hur man fyller i blanketten då man vill spara ett nytt begrepp i termbanken. Inga uppgifter är obligatoriska och det är inte nödvändigt att fylla i alla uppgifter på en och samma gång.

Muokkaa.jpg

Blanketten får man fram genom att trycka på länken Redigera som finns på begreppssidan .

 1. Definition
  Här anges begreppets definition. I fältet finns plats för både text och länkar. Fältet kan göras större genom att placera pilen vid det nedre högra hörnet. Det inverkar inte på sidans utseende men kan göra det lättare att fylla i text. Det går bra att ange flera definitioner, t.ex. i form av en numrerad lista . Diskutera gärna användningen av parallella begrepp med de övriga medlemmarna i expertgruppen.
 1. Beskrivning
  I fältet för beskrivning anges en beskrivning som gör det lättare att förstå begreppet. I fältet finns plats för både text och länkar. Fältet kan göras större genom att placera pilen vid det nedre högra hörnet. Det inverkar inte på sidans utseende men kan göra det lättare att fylla i text.
 1. Bilder
  Här listar man alla bildfiler som man vill att ska finnas med på begreppssidan. Bilderna ska vara sparade i termbanken. Det är viktigt att vara noggrann då man anger namnet på filen. Om namnet är felskrivet går det inte att hämta sidan och bilden kommer då inte att synas. Under Bilder-fältet finns en länk till sidan där bilderna kan sparas i termbanken. Det räcker ändå inte bara med att man sparar bilden, utan filens namn ska även anges i Bilder-fältet på den sida där man vill att bilderna ska synas.
 1. Källor
  Häs listas de källor från vilka uppgifterna på begreppssidan har hämtats. Källorna fungerar som en länk till en källsida, där man anger mer utförlig information om källorna. Uppgifterna uppdateras också automatiskt i termbankens källförteckning. Fältet kan automatiskt föreslå en källa om denna redan har använts i termbanken. Läs även anvisningarna för hur du namnger källorna.
 1. Granskad
  Alternativen granskad/ icke granskad är till för de fall då många begrepp samtidigt har sparats i termbanken och ingen medlem ur expertgruppen ännu har hunnit granska dem. En expert kan också låta bli att kryssa för rutan om denna är osäker på något angående ett begrepp. Om det finns ett kryss i rutan syns texten ”Denna sida har granskats av en expert”, och då krysset saknas syns texten "Denna sida har ännu inte granskats”. Om en medlem ur en expertgrupp upptäcker en icke granskad sida, men där informationen verkar vara korrekt rekommenderas att experten kryssar för rutan.
 1. Övrig information
  I fältet för övrig information anges sådana uppgifter om begreppet som inte går under definition eller beskrivning. Hit hör till exempel termernas etymologiska uppgifter. Inom vissa vetenskapsgrenar kan det även vara motiverat att ange de motsvarande termerna på urspråken (som latin och grekiska). Ange termens etymologiska uppgifter enligt följande:

  grek. filein = att älska.

  I samma fält är det också möjligt att ange hur begreppet används i sin kontext. Fältet rymmer också länkar och det kan göras större genom att placera pilen vid det nedre högra hörnet. Det inverkar inte på sidans utseende men kan göra det lättare att fylla i text.
 1. Kategorier
  Här anges de kategorier som begreppet hör till. Det räcker med att bara ange själva kategorin t.ex. juridik.
 1. Benämningar
  Här listas de benämningar som hänvisar till begreppet, både benämningar på svenska och på andra språk. Genom att trycka på ”Lägg till ny benämning” öppnas en ruta där man kan ange en ny benämning. Man kan radera benämningen genom att trycka på ”Ta bort benämning”. Då raderas benämningen enbart från den aktuella begreppssidan. Förekommer benämningen redan på en annan sida raderas den inte därifrån. Följande uppgifter kan anges för varje benämning:
  • Till vilket språk benämningen hör samt benämningens namn. Språket är obligatoriskt och det väljer du ur rullgardinsmenyn. Vill du lägga till en benämning på ett språk som inte finns med i rullgardinsmenyn ta kontakt per e-post till tieteentermipankki-tuki@helsinki.fi, eller lägg till språket bland möjliga språk. Benämningssidans namn ska anges enligt följande
   Benämning:ord
   . Det är viktigt att komma ihåg ”Benämning:” före själva benämningen eftersom länken annars leder fel och sidan inte öppnas korrekt.
  • Rekommendation om användning. Rekommendation om användning är en klassificering som anger hur användbar benämningen då den syftar till begreppet i fråga. Definitionerna kan vara till exempel "rekommenderas" eller bör undvikas".
  • Översättningsmotsvarighet. En benämning kan ha motsvarigheter på andra språk och översättningsmotsvarigheten anges i form av en benämning eller en kort text. Längre beskrivningar bör placeras antingen under ”Beskrivning” eller ”Övrig information”.
  • Anmärkning om användning är en kort beskrivning om hur benämningen används då den syftar till begreppet i fråga. Man kan tydliggöra det som nämns i rekommendationen om användning eller påpeka om något annat anmärkningsvärt gällande användningen av benämningen.
 1. Närbegrepp
  Till närbegreppen hör de begrepp som på något sätt står nära begreppet i fråga. Ett närbegrepp ska anges enligt följande modell:
  Ämnesområde:begrepp
  (Till exempel Botanik:blomma, Språkvetenskap:idiom eller Juridik:lagbok). Det är möjligt att i fältet ”Begreppsförhållande” kort beskriva på vilket sätt begreppen står i förhållande till varandra.


I nedre kanten av blanketten finns funktionen Spara. Då du sparar är det möjligt att ange om det rör sig om en ”liten förändring”. Du har möjlighet att förhandsgranska de redigerade uppgifterna innan du sparar.

Du kan lägga till begrepp i listan över begrepp som ska granskas.