Käännöstiede:skoposteoria

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition käännösteoria, jonka mukaan kaikkea kääntämistä ohjaava tekijä on käännöksen käyttötarkoitus
Explanation Skoposteoria (kreik. skopos: tavoite, päämäärä) on Hans Vermeerin ja Katharina Reissin 1980-luvulla kehittämä yleinen käännösteoria, joka on toiminut lähtökohtana funktionaalisten käännösteorioiden synnylle. Teoria nojaa yleiseen toimintateoriaan: teolla pyritään tavoitteen saavuttamiseen ja tavoiteltu tila katsotaan arvokkaammaksi kuin vallitseva tila. Skoposteorian mukaan kääntäminen on toimintaa, jonka määrää sen tarkoitus, ja toiminta on siten tarkoituksensa funktio. Kääntämisessä ajatellaan olevan joukko tavoitteita, jotka ovat järjestyneet hierarkkisesti. Hella Kirchhoff jakaa skoposta koskevan päätöksentekoprosessin seuraavasti: 1) skopoksen määrittäminen (edellyttää mahdollisuutta arvioida käännöksen vastaanottajat), 2) määritykseen perustuva lähdetekstin hierarkisointi sekä 3) skopoksen toteuttaminen. Käännöksen skopos voi poiketa lähtötekstin skopoksesta.

Sources

Reiss&Vermeer 1986, Nord2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Käännöstiede:skoposteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:skoposteoria.)