Käännöstiede:feministinen kääntäminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

feministinen kääntäminen

feministinen kääntäminen
Definition kääntämisen tapa, jolla pyritään tekemään feminiininen subjekti näkyväksi kielessä
Explanation Feminismi-käsitteen kiistanalaisuus tekee myös feministisen kääntämisen määrittelystä haastavaa. Teoreetikot eivät ole yksimielisiä nimityksestä "feministinen", sillä se nojaa juuri siihen sosiaaliseen sukupuoliluokitteluun, jota feminismin piirissä jatkuvasti kyseenalaistetaan. Voidaan kuitenkin sanoa, että feministinen kääntäminen pyrkii tuomaan esiin sitä, kuinka sosiaalinen sukupuoli ("gender" erotuksena biologisesta sukupuolta tarkoittavasta sanasta "sex") kulloinkin määrittyy ja minkälaista vallankäyttöä sen määrittelyyn liittyy. Feministisessä kääntämisessä sukupuoli nähdään diskursiivisena konstruktiona. Feministiset käännösstrategiat voidaan jakaa tekijäkeskeisiin (author-centered) ja kääntäjäkeskeisiin (translator-centered). Jaottelua pidetään feministiseen viitekehykseen sopivana, sillä se korostaa naisten roolia sekä alkuperäisteosten kirjoittajina että kääntäjinä. Tekijäkeskeiset strategiat ovat paikkaaminen (recovery), kommentointi (commentary) ja vastarinta (resistancy), kääntäjäkeskeiset kommentointi (commentary), rinnakkaistekstien käyttö (use of parallel texts) sekä yhteistyö (collaboration). Kuitenkin feministisen kääntämisen piirissä pikemmin käytetään aiempia käännösstrategioita kuin kehitetään omia. Itse strategiat eivät siis ole "feministisiä", vaan kyse on siitä, minkälaisia päämääriä varten niitä käytetään.

Equivalents

феминистский подход к переводу (luo nimityssivu)venäjä

Sources

Massardier-Kenney 1997, von Flotow 2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.9.2020: Käännöstiede:feministinen kääntäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:feministinen kääntäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →