Introduktion

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Johdanto and the translation is 100% complete.

Term och begrepp

Med en term avses i Vetenskapstermbanken den helhet som ett begreppoch en benämning bildar. Inom termarbetet kallar man ofta en benämning för term och då utgör benämningen termens språkliga variant. Benämningen varierar på olika språk och på ett och samma språk kan det finnas alternativa eller så kallade synonyma benämningar. I terminologiarbetet utgår man från begreppet, och med ett begrepp avses termens betydelse. För att beskriva ett begrepp använder man en definition. I definitionen sammanfattas det mest relevanta ur en terms betydelse. Termerna syftar på referenter eller föremål, objekt eller funktioner på det sätt som respektive vetenskapsgren angett.

I vetenskapstermbanken har begreppen för de olika vetenskapsgrenarna delats in i olika begreppsposter. Det innebär att termbanken har begreppen som utgångspunkt. Termbanken består därför av s.k. begreppssidor, där det kan förekomma flera synonyma benämningar. Varje begreppssida är placerad inom ämnesområdet för en vetenskapsgren.

Benämningarna har också egna sidor i termbanken. Det gör det möjligt att gå igenom materialet även utgående från benämningen. Från benämningssidorna öppnas länkar till alla de begrepp som benämningen syftar på.