Hyönteistieteen työryhmä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
Kuva:Sanna Saari. Kuvan käyttö sallittu Tieteen termipankissa tekijän luvalla.

Hyönteiset Tieteen termipankkiin

Hyönteistieteessä on perinteisesti käytetty runsaasti latinankielistä terminologiaa kuvaamaan hyönteisten rakennetta. Lisäksi eri hyönteisryhmien rakennetta kuvataan eri termein, mikä on hämmäntävää alan ammattilaisillekin. Suomenkielinen terminologia on tärkeää alan yleistajuistamisessa ja opetuksessa, ja suomen kieltä käyttäen voidaan yhtenäistää hyönteisten rakenteeseen liittyviä nimityksiä. Tämä helpottaa niin määrityskaavojen luomista kuin niiden ymmärtämistä.

Aloitteleva hyöntestieteilijä tai -harrastaja joutuu aluksi keskittymään vieraskieliseen terminologiaan, mikä vie huomion pois itse asiasta, vaikka myöhemmässä vaiheessa tieteellisten termien käyttö tulee luontevaksi osaksi työtä tai harrastusta.

Asiantuntijat ovat tervetulleita kehittämään hyönteisiin liittyvää suomenkielistä terminologiaa!

Hyönteistieteen asiantuntijoina ovat dos. Reijo Jussila (Turun yliopisto) dos. Martti Koponen (Helsingin yliopisto), prof. Jyrki Muona (Luonnontieteellinen keskusmuseo), FM Juho Paukkunen (Luonnontieteellinen keskusmuseo), dos. Ilkka Teräs (Helsingin yliopisto) ja BA Ika Österblad (Helsingin yliopisto).


Hyönteistieteen termit

Eläintieteen etusivulle
Biologian etusivulle