Historia:keskiaika

  From Tieteen termipankki

  keskiaika

  keskiaika
  Definition


  1) länsimaiden historiassa antiikkia eli vanhaa aikaa seurannut ja uutta aikaa edeltänyt aikakausi, jonka yleensä katsotaan alkaneen Länsi-Rooman kukistumisesta 400-luvulla jaa. ja päättyneen tarkemmasta paikasta riippuen muiden muassa renessanssin, löytöretkien, kirjapainotaidon ja reformaation myötä 1400-luvulla ja 1500-luvun alussa


  2) Suomen, Ruotsin ja muun Itämeren alueen historiassa varhaisin historiallisen ajan aikakausi, joka alkoi 900- ja 1000-luvulta lähtien esihistoriallisen ajan päätyttyä kristinuskon yleistyessä ja jatkui mm. renessanssin ja reformaation myötä 1500-luvun alussa alkaneeseen uuteen aikaan asti
  Explanation Länsimaisessa historiankirjoituksessa kaikkein perinteisin Euroopan historian aikakausijako alkaa antiikista eli vanhasta ajasta, jota seurasi 400-luvulla tapahtuneesta Länsi-Rooman valtakunnan kukistumisesta alkanut keskiaika, jota puolestaan seurasi 1400-luvulta alkaen renessanssista, suurista valtameripurjehduksista eli löytöretkistä, kirjapainotaidon yleistymisestä ja mm. reformaatiosta alkaneeksi katsottu uusi aika. Nämä aikakausinimitykset eivät olleet aikalaisten käyttämiä, vaan ne ovat historioitsijoiden kehittämiä tulkinnallisia apuvälineitä. Suomen, Ruotsin ja muun Itämeren alueen historiassa keskiajan alkuna pidetään kristinuskon ja kirjoitustaidon yhä voimakkaampaa leviämistä alueelle 900-luvulta (Suomen tapauksessa 1000-luvulta) alkaen, mikä samalla merkitsi esihistoriallisen ajan loppua ja historiallisen ajan alkua. Keskiajan taittuminen uudeksi ajaksi määrittyy myös Suomea ja Pohjois-Eurooppaa koskien suunnilleen samoin kuin muualla Euroopassa, vain sillä erolla, että keskiajan loppuna pidetyt yhteiskunnalliset ja kulttuuriset murrokset tapahtuivat Pohjolassa joitakin vuosikymmeniä myöhemmin kuin monissa muissa osissa Eurooppaa (Ruotsissa keskiajan loppuna pidetään usein kuningas Kustaa Vaasan nousua valtaan vuonna 1523). Keskiaikaa yleisesti luonnehtivina kulttuurisina ja yhteiskunnallisina tunnuspiirteinä on usein pidetty paavin johtaman kirkon voimakasta vaikutusvaltaa kaikkiin elämänalueisiin, antiikin filosofian ja muun kirjallisen sivistyksen vähentynyttä merkitystä, luku- ja kirjoitustaidon sekä kaupankäynnin ja rahatalouden taantumista, valtiollisen vallan ja tuomiovallan hajautumista ja jakautumista erilaisille lääninherroille, ihmisten elämänpiirin voimakasta paikallisuutta ja säätyjaon suurta merkitystä yhteiskunnan rakentumiselle ja yksittäisten ihmisten elämälle. Nykyinen historiankirjoitus ei kuitenkaan tue aiemmin yleistä, jo renessanssissa syntynyttä vähättelevää ajatusta keskiajasta pimeänä onnettomuuksien aikakautena, vaan korostaa keskiaikaisen kulttuurin omaleimaisuutta ja moninaisuutta sekä suurta merkitystä Euroopan historialle kokonaisuutena.

  Equivalents

  Medieval timesenglanti
  Middle Agesenglanti
  Moyen Âgeranska
  medeltidenruotsi
  Mittelaltersaksa


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Historia:keskiaika. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:keskiaika.)