Historia:historia

From Tieteen termipankki

historia

historia
Definition


1) tietyn ihmisyhteisön menneisyyden vaiheet varsinkin kertomuksen muodossa esitettyinä ja kirjallisiin lähteisiin perustuen


2) ihmisyhteisöjen menneisyyttä käsittelevä tieteenala
Explanation Historialla tarkoitetaan joko kertomusmuotoista, tapahtumien itsensä jälkeen esitettyä, yleensä kirjallisiin lähteisiin perustuvaa ja lähdekritiikin periaatteita noudattavaa kuvausta menneisyyden tapahtumista tai tällaisten kertomuksellisten kuvausten laatimiseen pyrkivää oppi- tai tieteenalaa eli historiantutkimusta tai historiankirjoitusta. Historia menneisyyttä käsittelevänä kertomuksena on itsessään myös narratiivinen substanssi ja historianfilosofisen sekä oppihistoriallisen ja historiografisen mielenkiinnon kohde. Historialle tieteenalana ovat luonteenomaisia tutkijoiden näkemyserot siitä, voidaanko historian keinoin saavuttaa missä määrin täydellisiä tai tosia kuvauksia menneisyyden tutkimuskohteista, mutta useimmat historioitsijat tunnustavat pyrkivänsä vähintäänkin tekemään teksteissään oikeutta tutkimuskohteilleen eli pyrkivänsä kuvaamaan menneisyyden tapahtumia tasapuolisesti, jälkiviisaita arvostelmia välttäen ja saatavilla olevien lähteiden sisältämiin tietoihin kriittisesti pohjautuen. Historian tutkimuskohteet ja tutkimussuuntaukset ovat erittäin moninaisia ja kattavat periaatteessa koko maailman kaikkien kulttuurien koko kirjallisen menneisyyden, vaikka usein historiaa kirjoitetaan ja tutkitaan kansallisesti tai alueellisesti rajautuen tai keskittyen tiettyihin aikakausiin, henkilöihin, ihmisryhmiin tai teemoihin, kuten esimerkiksi talouteen, politiikkaan, sodankäyntiin, kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin, sukupuoleen tai aatteisiin.

Equivalents

historyenglanti
storiaitalia
historialatina
histoireranska
historiaruotsi
Geschichtesaksa
ajaluguviro

Sources

KalelaJ2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2022: Historia:historia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:historia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →