Historia:Pähkinäsaaren rauha 1323

  Tieteen termipankista

  Pähkinäsaaren rauha 1323

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Pähkinäsaaren rauha 1323
  Pähkinäsaaren rauha
  Määritelmä Pähkinäsaaren rauha on Ruotsin ja Novgorodin välillä 12. elokuuta 1323 laadittu rauhansopimus, jossa määritellään Ruotsin valtakunnan itäraja. Tulkinnat sopimuksen luonteesta, rajan sijainnista sekä rajan merkityksestä vaihtelevat, eikä alkuperäistä sopimusasiakirjaa ole säilynyt. Kansallisessa historiankirjoituksessa, kansallisen historiankirjoituksen kritiikissä ja yleisessä historiaa käsittelevässä keskustelussa Pähkinäsaaren rauha ja sen solmimisvuosi ovat joka tapauksessa saavuttaneet aivan erityislaatuisen merkityksen tunnettuna ja haastettuna käsitteenä. Rauhansopimuksen rajaan vedottiin myöhemmin mm. Täyssinän rauhansopimuksessa.
  Selite

  Pähkinäsaaren rauha solmittiin elokuun 12. päivänä vuonna 1323 Pähkinäsaaressa joka sijaitsee Laatokassa ja jolle Pähkinälinna on rakennettu. Alkuperäistä sopimusasiakirjaa ei ole säilynyt, vaan sopimuksen sisältö tunnetaan myöhemmistä versioista, jotka poikkeavat jonkin verran toisistaan. Sopimuksessa on määritelty Ruotsin itäraja ja siinä kuvataan tärkeitä rajapyykkejä, joiden kautta raja kulkee. Sopimus päätti Ruotsin ja Novgorodin välisten sotaisuuksien kauden, joskin sekä käsitys rauhasta että valtakunnanrajoista olivat keskiajalla varsin tulkinnanvaraisia.

  Tutkijat ovat erimielisiä sekä siitä, mikä rajan merkitys on ollut, samoin kuin siitä, mistä raja on kulkenut. Rajalinja Viipurin itä- ja pohjoispuolelta Pihlajavedelle on paikannettavissa, mutta tämän jälkeen sen kulku jää epäselväksi, eikä selvää ole sekään, mitä tarkoittaa maininta, että raja päättyy pohjoisessa mereen. Useimmiten on tulkittu, että raja on päättynyt Pohjanlahteen, mutta on myös esitetty, että raja olisikin päättynyt Jäämereen. Pohjoisessa on myös esitetty säilyneen yhteisnautinta-alueita.

  Missään tapauksessa raja ei aikoinaan ollut tiukasti määritelty tai maastoon tarkkaan merkitty linja. Kun asutus seuraavina vuosisatoina alkoi ulottua rajan toiselle puolelle, rauhansopimukseen kuitenkin vedottiin myöhemmin mm. 1500-luvun neuvotteluissa sekä Täyssinän rauhansopimuksessa 1595. Pähkinäsaaren rauhan merkitys perustuukin paljolti siihen, että rauhansopimusta on vuosisadasta toiseen käytetty niin poliittisiin tarkoituksiin kuin menneisyyden tulkintaan.

  Mikä sitten olikin sopimuksen alkuperäinen tavoite tai rajan kulku, Pähkinäsaaren rauha 1323 ja Pähkinäsaaren rauhan raja ovat jo siitä käydyn laajan keskustelun ja kiistelyn vuoksi tärkeitä suomalaisen historiantutkimuksen, historiankirjoituksen ja historiakäsitysten kulmakiviä. Pähkinäsaaren rauhan vuosiluku on myös yleisesti käytössä esimerkkinä knoppitiedosta, jota yhtäältä voidaan pitää yleissivistyksen minimivaatimuksena tai toisaalta esittää esimerkkinä siitä, että historian opetus voi pahimmillaan olla yksittäisten vuosilukujen opettelemista.

  Pähkinäsaaren rauhan rajan on myös tulkittu korreloivan mitä moninaisimpien ilmiöiden kanssa, olipa kyse sitten länsi- ja itäsuomalaisten geenieroista tai murrevariaatioista. Absurdeimmatkin korrelaatioväitteet vahvistavat Pähkinäsaaren rauhan ja rajan merkitystä osana yleistä historiatietoisuutta.

  Erikieliset vastineet

  Treaty of Nöteborgenglanti (English)(Myös Treaty of Oreshek)
  Freden i Nöteborgruotsi (svenska)
  Ореховский мирvenäjä (русский)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Historia:Pähkinäsaaren rauha 1323. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:Pähkinäsaaren rauha 1323.)