Historia:Frontier-teesi

  Tieteen termipankista

  Frontier-teesi

  Frontier-teesi
  Määritelmä Yhdysvaltojen kansallisen identiteetin kannalta vaikutusvaltainen, alun perin vuonna 1893 historioitsija Frederick Jackson Turnerin artikkelissaan "The Significance of the Frontier in American History" esittämä väite, että yhdysvaltalaisuudesta ja erityisesti yhdysvaltalaisesta demokratiasta oli kehittynyt sellainen kuin oli uudisraivaajien Amerikan lännessä koettujen rajaseutukokemusten pohjalta, mihin liittyi myös jo selvästi aiemmin 1800-luvulla kehittynyt käsitys yhdysvaltalaisuuden ytimessä olevasta kutsumuskohtalosta (Manifest destiny) raivata yhä uusia (lännen) rajaseutuja yhdysvaltaisen maaseutuidyllin ihanteiden mukaisen yhteiskunnan osiksi

  Erikieliset vastineet

  Frontier Thesisenglanti (English)
  Turner Thesisenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Historia:Frontier-teesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:Frontier-teesi.)