Geologia:klastinen sedimenttikivi

  Tieteen termipankista

  klastinen sedimenttikivi | detritaalinen sedimenttikivi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  klastinen sedimenttikivi
  detritaalinen sedimenttikivi
  Määritelmä klastisesta sedimentistä kivettymisen kautta syntynyt kivilaji

  Erikieliset vastineet

  clastic sedimentary rockenglanti (English)
  detrital sedimentary rockenglanti (English)
  klastisk sedimentbergartruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  GeologiaFi, SKP1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Geologia:klastinen sedimenttikivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:klastinen sedimenttikivi.)