Geologia:geoestetiikka

  Tieteen termipankista

  geoestetiikka

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  geoestetiikka
  Määritelmä geologisten prosessien tuottamaa estetiikkaa, kuten kiviä ja kallioita, tai ihmisen tekemää taidetta, jossa on käytetty hyväksi geologisia elementtejä tai käsitteitä[1][2][3][4]
  Selite

  Geologian aihealueella geoestetiikka on määritelty geologisten prosessien, elementtien ja käsitteiden kautta. Geoestetiikalla voi olla hieman eri määritelmiä tieteenalan mukaan: filosofiassa geoestetiikalla tarkoitetaan luonnonmaiseman kauneutta (Deleuze ja Guattari 1994), maantieteessä taas esimerkiksi puutarhojen esteettisyyttä (Shapiro 2004).

  Eerolan (2006, 2014) mukaan geoestetiikka on geologiaa taiteessa ja taidetta geologiassa. Sitä ohjaa 1900-luvun alun antitaide-liike dadaistien taidekäsitys, jossa mikä tahansa voi olla taidetta ja kuka tahansa voi sitä tuottaa (ks. Elger 2005), jopa luonto. Luonnon taidetta voi siis nähdä geologisissa elementeissä. Geologiset monumentit, kuten Grand Canyon Yhdysvalloissa, ovat luonnon muovaamia esteettisiä maisemallisia kokemuksia ja opetuksellisia geologisia kohteita. Kauneutensa lisäksi ne kertovat jotain olennaista geologiasta, sen prosesseista ja maapallon historiasta. Geoestetiikalla onkin suuri merkitys geodiversiteetin suojelussa, geomatkailussa ja geotiedeviestinnässä. Geoestetiikan sovelluksena geotiedeviestinnässä geologisia prosesseja voidaan simuloida georytmialla eli kehojen ja ryhmien liikkeillä (ks. Eerola ja Brozinski 2015). Sisustuskivien havainnointia esim. kauppakeskuksessa voidaan myös pitää performanssina (Eerola 2006). Sellainen tavallisuudesta poikkeava toiminta kiinnittää ohikulkijoiden huomion. Eerola (2024) yhdisti geoestetiikan myös geofilosofiaan, -etiikkaan ja sosiogeologiaan.
  Lisätiedot Käsitesivun kirjoittaja: FT Toni Eerola.

  Erikieliset vastineet

  geo-aestheticsenglanti (English)
  geoaestheticsenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  Deleuze&Guattari1994, EerolaT2006, EerolaT2008, EerolaT2014, EerolaT2024, Eerola&Brozinski2015, ElgerD2005, ShapiroG2004

  Alaviitteet

  1. EerolaT2008
  2. EerolaT2014
  3. EerolaT2024
  4. EerolaT2006

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Geologia:geoestetiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:geoestetiikka.)