Geologia:aineen kierto

  Tieteen termipankista

  aineen kierto | aineen kiertokulku | aineen suuri kiertokulku | biogeokemiallinen kierto | biogeokemiallinen kiertokulku

  aineen kierto
  aineen kiertokulku
  aineen suuri kiertokulku
  biogeokemiallinen kierto (Aineiden kiertoa hieman suppeampi käsite, sisältää biologisen toiminnan.)
  biogeokemiallinen kiertokulku (Aineiden kiertoa hieman suppeampi käsite, sisältää biologisen toiminnan.)
  Määritelmä kemiallisten aineiden kierto maapallolla tai muulla taivaankappaleella
  Selite

  Usein aineen kierto -käsitteellä viitataan maapallolla tapahtuviin prosesseihin, mutta aineen kiertoa tapahtuu myös muilla taivaankappaleilla. Tällä käsitesivulla keskitytään tarkemmin maapallolla tapahtuvaan aineiden kiertoon.  

  Esimerkkejä aineiden kierrosta ovat raudan kierto, hapen kierto, veden kierto, typen kierto, fosforin kierto, hiilen kierto ja kivien kierto. Maapallon biogeokemialliset kierrot eivät kuitenkaan rajoitu vain näihin. Erillisten aineiden kierrot eivät myöskään ole toisistaan irrallisia virtoja: esimerkiksi fosforin, typen ja hiilen kierrot liittyvät toisiinsa (QuintonJN&al2010).  

  Maapallon kokonaiskoostumus atomitasolla on pysynyt lähes samana koko planeetan historian ajan, pois lukien esimerkiksi radioaktiivisen hajoamisen tuottamat muutokset. Aineiden kiertokulussa on kuitenkin tapahtunut muutoksia maapallon geologisen historian aikana. Nykyään myös ihmistoiminta vaikuttaa voimakkaasti aineiden kiertoon. (JacobsonMC&al2000.)

  Aineiden kierto tapahtuu maapallolla eri kehissä ja niiden välillä.

  Erikieliset vastineet

  cycling of substancesenglanti (English)
  substance turnoverenglanti (English)
  biogeochemical cycleenglanti (English)(A slightly narrower concept than the circulation of substances, includes biological activity.)
  ämneskretsloppruotsi (svenska)
  ämnenas kretsloppruotsi (svenska)
  materiens kretsloppruotsi (svenska)
  biogeokemiskt krestloppruotsi (svenska)(Ett något snävare begrepp än cirkulation av ämnen inkluderar biologisk aktivitet.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  QuintonJN&al2010, JacobsonMC&al2000

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.4.2024: Geologia:aineen kierto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:aineen kierto.)