Geologia:šokkimetamorfoosi

  Tieteen termipankista

  šokkimetamorfoosi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  šokkimetamorfoosi (suositeltu)
  sokkimetamorfoosi
  shokkimetamorfoosi (vältettävä)
  (Ks. lisätiedot)
  Määritelmä asteroiditörmäykseen liittyvän šokkiaallon aiheuttama metamorfoosi
  Selite Impakti- ja šokkimetamorfoositermien käyttö kirjallisuudessa on osittain päällekkäistä ja usein näitä kahta termiä käytetään toistensa synonyymeina. Termipankissa impaktimetamorfoosi on määritelty kattamaan kaikki metamorfiset muutokset, joita meteoriittitörmäyksessä syntyy, ja šokkimetamorfoosi on impaktimetamorfoosion muoto, joka kattaa vain šokkiaallon aiheuttamat muutokset. Tämän määritelmän mukaan esimerkiksi kraatterien reunojen pseudotakyliitit olisivat impaktimetamorfisia kiviä, mutteivat šokkimetamorfisia, koska siellä šokkiaalto on jo hidastunut alle äänennopeuden eikä korkean paineen ilmiöitä enää synny. Sen sijaan kraatterien keskuskohoumista löydetyt pseudotakyliitit voivat olla šokkimetamorfisia.
  Lisätiedot

  Suhu-äänteen kirjoitusasusta lisätietoa Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta: https://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/kotuksen_uutiset/muut_arkistoidut_uutiset/tiistaigallup-arkisto/s_s_vai_sh.26375.news

  Kirjoittajat: FT Teemu Öhman ja FT Elina Lehtonen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Geologia:šokkimetamorfoosi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:šokkimetamorfoosi.)