Filosofia:tietämättömyyden verho

  Tieteen termipankista

  tietämättömyyden verho

  tietämättömyyden verho
  Määritelmä John Rawlsin esittämä ajatus, jonka mukaan yhteiskuntasopimuksen solmivat yksilöt eivät tiedä sopimushetkellä tulevaa asemaansa yhteiskunnassa
  Selite Käsite liittyy oikeudenmukaisuusteoriaan, jota Rawls kuvaa teoksessaan A Theory of Justice (1971). Tietämättömyyden verho kuvaa niitä oloja, joiden vallitessa yhteiskuntasopimus on solmittava.
  Lisätiedot Lue John Rawlsin filosofiasta Logos-verkkoensyklopediasta!

  Erikieliset vastineet

  veil of ignoranceenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, HallamaaJ2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Filosofia:tietämättömyyden verho. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tietämättömyyden verho.)