Filosofia:sosiaalinen konstruktionismi

  Tieteen termipankista

  sosiaalinen konstruktivismi

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  sosiaalinen konstruktivismi
  Määritelmä metodologinen tai metafyysinen käsitys, jonka mukaan käsitteet ovat sosiaalisia konstruktioita

  Erikieliset vastineet

  social constructivismenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Filosofia:sosiaalinen konstruktionismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:sosiaalinen konstruktionismi.)