Filosofia:kirjoitus

From Tieteen termipankki

Some use of "" in your query was not closed by a matching "".

Tämä sivu on vielä tarkistamatta

Some use of "" in your query was not closed by a matching "".

Explanation Jacques Derridan (1930-2004) kehittämän dekonstruktiivisen tarkastelu- tai lukutavan tarkoituksena on laittaa binäärisiä ja hierarkkisesti järjestettyjä oppositioita liikkeeseen, purkaa ja nurinkääntää niitä. Yksi tällaisista pareista on puheen ja kirjoituksen välinen vastakohtaisuus, jossa puhe on perinteisesti käsitetty historiallisesti ja ontologisesti ensisijaiseksi merkitysten lähteeksi. Derridan mukaan kirjoitus tarjoaa puhetta paremman metaforan merkityksen käsitteen alustaksi. Tämä seuraa nk. transsendentaalisen signifioidun kritiikistä, jossa kritisoidaan illusoriseksi usein implisiittistä oletusta kielellisiin ilmaisuihin liittyvästä tavoittamattomasta alkuperäisestä merkityksestä (esim. puhujan intentio) tai sen kiinteästä identiteetistä. Kirjoitetut merkit sen sijaan ovat mielelle ulkoisia ja vasta kirjoitus mahdollistaa muistiinpanemisen ja puhuttujen ”merkitysten” kiinnittämisen ja identifioimisen. Kirjoituksessa ”kirjoittaja” on poissaolevana ja tulkintaa determinoi vain tulkinnan konteksti – poissaolevan kirjoittajan intentio on läsnä vain itse kirjoituksessa ja vastaavasti ”lukija” on poissaolevana kirjoittajalle. Kirjoitus ei edellytä kirjoituksen ulkopuolista merkitystä – ”tekstillä ei ole ulkopuolta” ja kirjoituksen merkitys on epästabiili prosessi, jatkuvan uudelleentulkinnan tai uudelleenkirjoittamisen alaista ”erojen leikkiä”.
Additional Information Katso kirjoitus myös kirjallisuudentutkimuksessa

Empty strings are not accepted.

Sources

Derrida 1972, Derrida1967

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.3.2023: Filosofia:kirjoitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kirjoitus.)