Filosofia:jälkistrukturalismi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

jälkistrukturalismi | poststrukturalismi | uusstrukturalismi

jälkistrukturalismi
poststrukturalismi
uusstrukturalismi
Definition yhteisnimitys strukturalismiin kriittisesti suhtautuneille ajattelijoille ja suuntauksille
Explanation Jälkistrukturalismi on nimitys teorioille ja kirjoitustyylille, joka alkoi Ranskassa 1950-luvulla ja tuli tunnetuksi 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimussuuntaus levisi sittemmin muuhun maailmaan. Keskeisiä vaikuttajia suuntauksessa ovat olleet Roland Barthes (1915-1980), Jean Baudrillard (1929-2007), Hélène Cixous (1937-), Gilles Deleuze (1925-1995), Jacques Derrida (1930-2004), Michel Foucault (1926-1984), Félix Guattari (1930-1992), Luce Irigaray (1930-), Sarah Kofman (1934-1994), Julia Kristeva (1940-), Jacques Lacan (1901-1981), Jean-François Lyotard (1924-1998), Emmanuel Levinas (1906-1995) ja Jean-Luc Nancy (1940-) Ranskassa, Giorgio Agamben (1942-) Italiassa ja Paul de Man (1919-1983) sekä Yalen dekonstruktionistit Yhdysvalloissa.
Yhteisiä piirteitä näille monenlaisia eri näkemyksiä edustaville ajattelijoille ovat strukturalismin historiattomuuden arvostelu, tyytymättömyys Marx-Freudilaiseen ajatteluun sekä anti-Hegeliläinen lähtökohta, joka suhtautui kriittisesti absoluuttiseen tiedonihanteeseen ja dialektiseen ajatteluun sekä tähän liittyvään valtion ihanteeseen. Strukturalismista hyväksyttiin se, että merkki voi sisältää monia eri arvoja, jotka identifioituvat merkkien ja relaatioiden järjestelmässä johon ne kuuluvat. Siten jälkistrukturalismille on tyypillistä merkin sattumanvaraisuus, subjektin hajaannus, kielen ja teorian konstruktivistinen funktio sekä ei-läsnäolon, ylijäämän ja ratkaisemattoman käsitteet. Keskeistä on merkitysten ei-hierarkkinen "vapaa leikki" - teksteissä ei ole koskaan yhtenäistä rakennetta eivätkä ne ole koskaan täysin läpinäkyviä, vaan tekstit saavat merkityksensä kontekstissa. Keskeinen osa jälkistrukturalistisia teorioita on siten binaarinen vastakohtapari, jonka mukaan on olemassa tiettyjä teoreettisia ja käsitteellisiä vastakohtia, jotka kuvataan usein hierarkkisina, ja jotka ovat osaltaan muodostamassa tekstin rakennetta. Tällaisiin vastakohtapareihin voisivat kuulua esimerkiksi mies/nainen, puhuttu/kirjoitettu ja järki/tunne.
Additional Information ks. myös jälkistrukturalismi kirjallisuudentutkimuksessa
Lue lisää tästä aiheesta Wikipediasta

Equivalents

neostructuralismenglanti
post-structuralismenglanti
poststructuralismeranska
poststrukturalismruotsi
Poststrukturalismussaksa

Related Concepts

Sources

ProteviJ2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2021: Filosofia:jälkistrukturalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:jälkistrukturalismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →