Filosofia:horror vacui

  Tieteen termipankista

  horror vacui

  horror vacui
  Määritelmä Aristoteleen Fysiikassa esittämä näkemys, jonka mukaan luonto kammoksuu tyhjyyttä
  Selite Samaa termiä käytetään toisinaan myös kuolemanpelosta, sulautumisesta tyhjyyteen.
  Lisätiedot lat. horror vacui = tyhjyyden pelko

  Erikieliset vastineet

  fear of vacuumenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, WileniusR1982

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Filosofia:horror vacui. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:horror vacui.)