Etelä-Aasian tutkimus:mieli

  Tieteen termipankista

  mieli

  mieli
  Määritelmä havainnon ja kognition väline
  Selite Sāṁkhya-filosofiassa mieli on yksi alkumaterian ensimmäisistä evoluuteista, ja yhdessä älyn (buddhi) ja itsetietoisuuden (ahaṁkāra) kanssa se muodostaa niin sanotun sisäisen elimen (antaḥkaraṇa). Mieli viittaa tässä intentionaaliseen huomiokykyyn, joka yhdessä aistien ja aistitoimintojen kanssa välittää havaintoja toimien tässä kuten aistit. Yhden tulkinnan mukaan mieli konstruoi kohteen ominaisuudet älylle aistihavaintojen perusteella, mutta toisen tulkinnan mukaan vasta äly määrittelee kohteen mielen ollessa vain välittäjä. Sāṁkhya-filosofiassa mielen perusta on siis materiaalinen samoin kuin ruumiinkin eli ne eivät ole toisilleen dualistisesti vastakkaisia. Dualismi vallitsee sen sijaan kaiken alkumateriasta emanoituneen ja henkisen sielun (puruṣa) välillä.
  Lisätiedot ks. myös filosofia:mieli (mielenfilosofia)

  Erikieliset vastineet

  mindenglanti (English)
  manassanskrit (संस्कृतम्)

  Käytetyt lähteet

  EOH2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Etelä-Aasian tutkimus:mieli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Etelä-Aasian tutkimus:mieli.)