Esittävät taiteet:empatia

  Tieteen termipankista

  empatia

  empatia
  Määritelmä esiintyjän tai katsojan kyky identifioitua toisiin ihmisiin, laittaa itsensä toisen ihmisen paikalle ja tuntea heidän tunteitaan
  Selite Teatterissa näyttelijä voi empatian avulla identifioitua hahmoonsa, draamalliseen tilanteeseen ja koko mise-en-scènen rakentumiseen. Katsojat puolestaan voivat empatian avulla identifioitua näyttelijöiden esittämiin hahmoihin ja heidän kauttaan esityksen luomaan maailmaan. Pavis’n näkemyksen mukaan empatia ei siis ole vain näyttelijän tai katsojan suhdetta perinteisiin psykologisiin hahmoihin, vaan empatiaa tapahtuu myös taideteosten rakenteen ja teoksissa olevan liikkeen tasolla. Nykyesityksissä identifikaatiota voi tapahtua myös esityksen materiaalisuuden ja muotojen osalta. Hän huomauttaa, että viimeaikaisen kognitiivisen ja emotionaalisen teorian valossa identifikaatiossa on kyse enemmän affektiivisesta kohtaamisesta kuin subjektin ja objektin välisestä suhteesta.

  Erikieliset vastineet

  empathyenglanti (English)
  empatíaespanja (español)
  empathieranska (français)
  einfühlungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PavisP2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 12.4.2024: Esittävät taiteet:empatia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:empatia.)