Clean Energy Research:peer-to-peer network

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

peer-to-peer network

peer-to-peer network
Definition Tietoverkko, jossa ei ole hierarkkista jakoa palvelimien ja työasemien välillä. Kaikki verkon solmut ovat tasavertaisia ja voivat jakaa omia resurssejaan muiden käyttöön.
Definition (en) A distributed network architecture that partitions tasks or workloads between peers. Peers are equally privileged, equipotent participants in the network.
Explanation Hajautettu tietoverkko, jossa verkon osat jakavat resursseja, esimerkiksi muistitilaa tai prosessointitehoa. Verkkoon liitetyt tietokoneet ovat samanveroisia, ja niillä on pääsy toistensa jaettuihin resursseihin ja avoimeen sisältöön. Vertaisverkkoon liitetyt tietokoneet voivat toimia sekä sisällönjakajina että sen käyttäjinä.

Equivalents

vertaisverkkosuomi

Sources

ObjReplStrategies2002, Schollmeier2002, YSA2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.6.2021: Clean Energy Research:peer-to-peer network. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:peer-to-peer network.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →