Clean Energy Research:emission permits

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

emission permits

emission permits
Definition Ympäristölupa haitallisten päästöjen laskemiseen ilmaan, vesiin tai maaperään. Yksi päästölupa vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia.
Definition (en) Assigned amount of allowable harmful emissions. Each emission permit unit represents 1 tonne of CO2 equivalent.
Explanation Päästöoikeudet liittyvät kiinteästi päästökauppaan. Päästökauppalain mukaan päästölupaa tarvitaan muun muassa polttoaineiden polttoon laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia, ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten sekä öljynjalostamoiden, koksaamoiden ja eräiden teräs-, mineraali- ja metsäteollisuuden laitosten ja prosessien hiilidioksidipäästöihin. Lain soveltamisalueelle kuuluvat myös eräiden petrokemian laitosten prosessien sekä kivivillan ja nokimustan valmistuksen polttoprosessien hiilidioksidipäästöt sekä alumiinin tuotannon perfluorihiilipäästöt ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöt. Suomessa päästöluvan myöntää Energiavirasto. Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnanharjoittajan suunnitelmat päästöjen tarkkailemiseksi ja päästöistä laadittavien selvitysten toimittamiseksi päästökauppaviranomaiselle ovat riittävät ja asianmukaiset ja että toiminnanharjoittaja saa ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla harjoittaa toimintaa. Lupa myönnetään yleensä toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi. Päästöluvan lisäksi toiminnanharjoittaja voi hakea ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Equivalents

päästöoikeudetsuomi

Sources

KopsakangasM&SventoR2013, KopsakangasM&SventoR2012, Energiavirasto2017, Ympäristöministeriö2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.6.2021: Clean Energy Research:emission permits. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:emission permits.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →