Clean Energy Research:demand response

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

demand response

demand response
Definition Sähkön kuluttajien reagoiminen sähkönhinnan ja –saatavuuden vaihteluun muuttamalla kulutuskäyttäytymistään.
Definition (en) Reaction of consumers of electricity to a given signal by changing their usage.
Explanation Sähkön kysyntä ja sähkön tuotanto pidetään tasapainossa joko joustamalla tuotannossa kysynnän mukaan, tai joustamalla kysynnässä sen mukaan miten sähkö on saatavilla. Kysyntäjousto tarkoittaa sähkön kysynnän mukauttamista sähkön saatavuuteen. Sähkön saatavuus vaikuttaa myös sähkön hintaan, joten sähkö on yleensä halvimmillaan silloin kun sähköntuotanto on suurta. Kysyntävasteella tarkoitetaan tilannetta, jossa sähkön loppukäyttäjä, reaktiona sähkön muuttuvaan hintaan tai johonkin muuhun kannustimeen kohdistaa sähkönkulutusta ajankohtiin jolloin sähkön saatavuus on hyvä. Yleensä kotitaloudet voivat joustaa jonkin verran sähkönkulutuksen ajoittamisessa. Esimerkiksi rakennusten lämmitys tai jäähdytys voidaan yleensä kytkeä pois päältä ajoittain asumismukavuuden kärsimättä. Kuluttajat voivat joustaa kulutuksessa kolmella tapaa. Ensinnäkin kuluttaja voi vähentää sähkönkulutustaan kysyntäpiikkien aikana mutta pitää kulutuksen normaalilla tasolla muina ajankohtina. Tässä tapauksessa kuluttaja ei siis korvaa kysyntäpiikkien aikana vähennettyä kulutustaan myöhempänä ajankohtana. Tällaista kysyntävastetta voidaan luoda esimerkiksi vähentämällä valaistusta tai säätämällä ilmastointia kuluttamaan vähemmän energiaa kriittisinä aikoina. Toinen tapa on siirtää kulutusta kysyntäpiikkien ajankohdasta toiseen ajankohtaan. Kulutusta ei siis vähennetä kuten ensimmäisessä tapauksessa, vaan sen ajankohta siirretään matalamman kysynnän ajankohtaan, esimerkiksi käyttämällä pesukonetta aikoina jolloin kysyntä on matalaa. Kolmanneksi kuluttaja voi korvata kysyntää omalla energiantuotannolla. Kuluttajalla voi olla varajärjestelmä, joka käynnistetään kysyntäpiikkien aikana. Kuluttajan sähkönkäyttö ei muutu, mutta verkosta otettu kuorma vähenee, kun kuluttaja korvaa verkosta otetun sähkön määrän joko osittain tai kokonaan omalla tuotannollaan.
Explanation (en) Consumers often possess a certain degree of flexibility in their usage of power. For example, heating and cooling of buildings can often be turned on or off for 30 minutes or longer without any big changes in comfort. This can be used to optimize the system, by preventing blackouts or minimizing production costs. The signal for coordination can take various forms like direct control, financial incentives or messages to users depending on the application.
Additional Information


IEA: About Demand Response [[1]]

European Commission: Demand response - empowering the European consumer [[2]]

Equivalents

kysyntävastesuomi
kysyntäjoustosuomi
sähkön kysynnän joustosuomi

Sources

IAE2003, Albadi&El-Saadany2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.6.2021: Clean Energy Research:demand response. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:demand response.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →