Clean Energy Research:agent based modeling

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

agent based modeling

agent based modeling
Definition tietokonemallinnus, jossa järjestelmän yksittäiset toimijat eli agentit ja niiden välinen vuorovaikutus määritellään
Definition (en) a computational simulation in which the individual components ("agents") of a system and the interaction between the components are represented and defined explicitly
Explanation Agentti on toimija tai olio, joka kykenee toimimaan saavuttaakseen tietyn päämäärän tai tuloksen. Agentit toimivat usein vuorovaikutuksessa toisten agenttien kanssa, mutta ne voivat toimia myös itsenäisesti ilman muita agentteja. Toimijapohjainen malli iteroidaan aikavaiheittain ja toimijoiden ominaisuudet päivittyvät eri vaiheissa. Toimijapohjaisessa mallinnuksessa voidaan mallintaa verkostoitunutta, sääntöihin perustuvaa päätöksentekoprosessia, joka voi olla jokaiselle agentille erilainen. Yksittäisten agenttien päätöksentekoprosessit voivat yhdessä laajemmalla tasolla tuottaa niin sanottua orastavaa käyttäytymistä (emergent behavior). Vapaat sähkön tukkumarkkinat voidaan mallintaa toimijapohjaisesti.
Explanation (en) An agent is an individual that exhibits the capacity to achieve a goal or to effect an outcome. Often the term "agent" implies that an agent operates within a population and interacts with other agents as well as with a more passive environment. An agent-based model is typically iterated over time steps, with aspects of the agents updated at each time step. Agent-based models can be contrasted with models in which the behavior of the system is based on equations and individuals are not represented explicitly. Electricity markets, as other markets, can be modelled as agent-based. An agent-based model may involve structured (networked) rule-based decision-making processes, which might be also different for each different agent. The decision processes at individual level may lead to macro-level emergent behavior (defined as global-level attributes of system that arise from the interactions of the components of the system, and that are not explainable by the behavior of individual components of the system or the sum of the components acting as individuals). The liberalized wholesale electricity market fits in such a characterization and it is a candidate to be modeled as agent-based.

Equivalents

toimijapohjainen mallinnussuomi

Related Concepts

Sources

BrianA2014, NardelliP2014, ComplexityExplorer

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.6.2021: Clean Energy Research:agent based modeling. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:agent based modeling.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →