Biologian luokittelusta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Palaa etusivulle

Biologian luokkia on yhteensä 24, joista osa on Tieteen termipankissa omina aihealueinaan. Mukana on myös sellaisia vielä termipankista puuttuvia lähitieteitä, joiden kanssa on yhteistä termistöä. Biologian alojen luokituksista voi aloittaa keskustelun esimerkiksi tämän sivun Keskustelu-välilehdellä.

  Biokemia‎ 
  Biologian historia‎ 
  Biologian metodiikka‎
  Ekologia‎ 
  Eläinekologia‎ 
  Kasviekologia‎ 
  Populaatioekologia‎ 
  Eliömaantiede‎ 
  Eläintiede‎ 
  Eläinekologia‎ 
  Eläinfysiologia‎ 
  Eläinembryologia ja ontogenia‎ 
  Eläinmaantiede‎ 
  Eläinmorfologia‎ 
  Eläinanatomia‎ 
  Eläinhistologia‎ 
  Etologia‎ 
  Evoluutiobiologia‎ 
  Fysiikka‎ 
  Genetiikka‎ 
  Geologia‎ 
  Hydrobiologia‎ 
  Kasvitiede‎ 
  Ekonominen kasvitiede‎ 
  Etnobotaniikka‎ 
  Kasviekologia‎ 
  Kasvifysiologia‎ 
  Kasvimaantiede‎ 
  Kasvimorfologia‎ 
  Kemia‎ 
  Limnologia‎ 
  Luonnonsuojelu‎ 
  Luonnonsuojelubiologia‎ 
  Maa- ja metsätiede‎ 
  Maantiede‎
  Meribiologia‎ 
  Mikrobiologia‎ 
  Paleontologia‎ 
  Paleobotaniikka‎ 
   Makrofossiilit‎
  Sienitiede‎ 
  Solubiologia‎ 
  Taksonomia ja systematiikka‎ 
  Eliökunnan järjestelmä‎ 
  Taksonominen yksikkö‎ 
   Eläintaksoni‎ 
   Kasvitaksoni‎ 
   Limasienitaksoni‎ 
   Sienitaksoni‎ 
  Yleisbiologia‎ 
  Ympäristönsuojelu‎