Biologia:sisäinen kuormitus

  Tieteen termipankista

  sisäinen kuormitus

  sisäinen kuormitus
  Määritelmä tilanne, jossa vesiekosysteemin pohjasedimentteihin varastoituneet orgaaniset jätteet alkavat vapautua takaisin veteen
  Selite Ravinteet, erityisesti fosfori, alkaa vapautua, kun varastoituneet orgaaniset jätteet ovat hajotessaan kuluttaneet hapen loppuun.Tällöin ekosysteemin rehevöityminen kiihtyy entisestään ja samalla ruokkii itse itseään. Tavallisesti sisäistä kuormitusta edeltää pitkään jatkunut ulkoinen kuormitus. Sisäinen kuormitus on yksi Itämeren suurimmista ongelmista.[1]

  Erikieliset vastineet

  internal loadenglanti (English)
  intern (närings)belastningruotsi (svenska)
  interne Nährstoffbelastungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BS2014

  Alaviitteet

  1. BS2014

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Biologia:sisäinen kuormitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Biologia:sisäinen kuormitus.)