Biologia:ekologinen loukku

  Tieteen termipankista

  ekologinen loukku | ekologinen ansa

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  ekologinen loukku
  ekologinen ansa
  Määritelmä sellainen ympäristötekijä, johon eläin evoluutiokehityksensä kuluessa ei ole voinut sopeutua
  Selite Ympäristön eräät aikaisemmasta poikkeavat ominaisuudet laukaisevat avainärsykkeen tavoin eläimen reaktiot ja vaistotoiminnat. Uudessa ympäristössä entisenlainen käyttäytyminen muodostuu kuitenkin usein kohtalokkaaksi. Ekologinen loukku on tavallisesti eläimen elinpiirissä uusi ja usein ihmisen aikaansaama. Esim. töyhtöhyyppä valitsee keväisin tavallisesti pesimäalueeksi lyhytkasvuisia vihreitä ruohostomaita, laidun- ja rantaniittyjä. Nykyisin keväiset ruohostot ovat usein kuitenkin oraalla olevia viljapeltoja, joilla vilja kasvaa nopeasti niin korkeaksi, että hyyppien on hylättävä pesänsä kesken lisääntymiskautta.[1]

  Erikieliset vastineet

  ecological trapenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  BS2014

  Alaviitteet

  1. BS2014

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Biologia:ekologinen loukku. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Biologia:ekologinen loukku.)