Avoin tiede:vertaisarviontitunnus

  Tieteen termipankista

  Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

  Määritelmä Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki, jolla suomalaiset tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat ja joka kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti

  Käytetyt lähteet

  VastuullisenTieteenSanasto

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Avoin tiede:vertaisarviontitunnus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:vertaisarviontitunnus.)