Avoin tiede:avoimet opetuskäytännöt

  Tieteen termipankista

  avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt (luo nimityssivu) (suositeltu)
  Määritelmä käytänteet, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa
  Selite Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi 1) vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä, 2) opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 3) opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit), 4) opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, ohjeistukset, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta), 5) avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit).

  Erikieliset vastineet

  OEP (luo nimityssivu)englanti (English)
  Open Educational Practices (luo nimityssivu)englanti (English)
  öppen undervisningspraxisruotsi (svenska)(ehdotettu)

  Lähikäsitteet

  • [[Avoin oppiminen|]] (yläkäsite)

  Käytetyt lähteet

  https://avointiede.fi/fi/oppiminen

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Avoin tiede:avoimet opetuskäytännöt. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:avoimet opetuskäytännöt.)