Arkeologia:poletti

  Tieteen termipankista

  poletti | rahake

  poletti
  rahake
  Määritelmä määrätyssä tilanteessa tai suljetussa järjestelmässä käypä maksuväline, joka ei ole raha
  Selite Poletti (rahake) on maksuväline, joka voi olla tehty esimerkiksi metallista, paperista tai muovista. Poletille on sovittu tietty arvo, jonka mukaan niitä voi käyttää maksuvälineenä määrätyssä järjestelmässä (esimerkiksi yrityksen sisällä). Poletin voi vaihtaa joko vain tiettyyn hyödykkeeseen (esim. metropoletit), tai niiden vaihto-arvo voi vaihdella ja toimia rahan tapaan (esim. pelirahat).

  Erikieliset vastineet

  token coinenglanti (English)
  trade tokenenglanti (English)
  pollettruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  • raha (vieruskäsite)

  Käytetyt lähteet

  EhnbomI1975

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Arkeologia:poletti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:poletti.)