Arkeologia:kehä

  Tieteen termipankista

  kehä

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kehä
  Määritelmä
  1.metallisoljen osa
  2. kiinteän muinaisjäännöksen kuten kivirakenteen osa
  3. kiinteä muinaisjäännös, jossa näkyvissä on vain kehään asetettuja kiviä.
  Lisätiedot
  1. Hevosenkenkäsoljessa kehä on avoin ja geometrisesti vain pystyakselinsa suhteen symmetrinen, kehäsoljessa puolestaan umpinainen ja geometrisesti täysin pyöreä.
  Kehä voidaan valmistaa joko umpinaisesta tai litteästä metallivartaasta.
  2. Kehät kuuluvat eräisiin kalmistotyyppeihin, mm. röykkiöihin.
  3. Maan päälle näkyvä kivikehä voi olla jäänne haudasta, mutta myös muusta muinaisjäännöksestä kuten asumuksesta. Termiä voidaan käyttää myös muista kuin pyöreistä tai soikeista kehämäisistä muodostelmista.


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Arkeologia:kehä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:kehä.)