Arkeologia:eaa.

  Tieteen termipankista

  eaa.

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  eaa. (suositellaan tieteellisissä yhteyksissä)
  eKr (vältettävä)
  (lyhenne on käytössä, mutta sisältää arvoväritteisyyden)
  calBC (käytetään usein suomen- ja muunkielisissä teksteissä ilmaisemaan, että kyseessä on kalibroitu radiohiiliajoitus)
  BC (Before Christ; vieraskielinen lyhenne esiintyy myös suomenkielisissä arkeologian alan teksteissä; radiohiiliajoitusten yhteydessä voi tarkoittaa ettei tulosta ole kalibroitu)
  Määritelmä ennen ajanlaskun alkua
  Selite Käsitteellä tarkoitetaan aikaa ennen kristillisen ajanlaskun alkua Kristuksen oletetusta syntymävuodesta.
  Lisätiedot Nykyisin eaa. korvaa usein arkeologian alan tieteellisissä teksteissä termin eKr, jota pidetään arvoväritteisenä. Termi eaa. viittaa sekin tosin nimenomaan kristilliseen ajanlaskuun.

  Erikieliset vastineet

  B.C.englanti (English)
  BCenglanti (English)
  BCEenglanti (English)(Before Common Era; lyhennettä käytetään arkeologiassa harvoin)
  f. Kr.ruotsi (svenska)(före Kristus)
  до н. э.venäjä (русский)(до нашей эры)
  до хр. э.venäjä (русский)(до христианской эры; yleisesti käytössä ennen v. 1917)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Arkeologia:eaa.. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:eaa..)