Oikeustiede:hallinto-oikeudelliset periaatteet

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hallinto-oikeudelliset periaatteet

hallinto-oikeudelliset periaatteet
Määritelmä hallinto-oikeudessa noudatettavat yleisluonteiset perusnormit
Selite Hallinto-oikeudelliset periaatteet ovat yhtäältä yleisiä oikeusperiaatteita ja toisaalta hallinnon oikeusperiaatteita. Ensiksi mainittuihin kuuluvat esimerkiksi laillisuus ja mielivallan kielto. Hallinnon oikeusperiaatteilla tarkoitetaan hallintomenettelyssä noudatettavia ja hallintolaissa erikseen mainittuja periaatteita. Niitä ovat yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, suhteellisuus ja luottamuksensuoja. Periaatteiden rikkomista on aikaisemmin kutsuttu harkintavallan väärinkäytöksi. Hallinnon oikeusperiaatteet ovat käytännön hallinnossa keskeisempiä kuin yleiset oikeusperiaatteet.

Yleisiä menettelyperiaatteita ovat erityisesti esteettömyysvaatimus, asianosaisen kuuleminen ja perusteluvelvollisuus. Nämä kaikki on säännelty tarkemmin lainsäädännöllä.

Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 6 §
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäenpääO2011, s. 74-92, Niemivuo&al2010, s. 125-132, KullaH2012, s. 95-112, Laakso&al2006, s. 303-354

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:hallinto-oikeudelliset periaatteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallinto-oikeudelliset periaatteet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg