Oikeustiede:luottamuksensuojaperiaate hallinnossa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

luottamuksensuojaperiaate hallinnossa

luottamuksensuojaperiaate hallinnossa
Definition hallinto-oikeudellinen periaate, jonka mukaan viranomaisen velvollisuutena on suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia
Explanation Hallintolain 6 §:ssä määritelty periaate turvaa yksityisen perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten epäedullisiin muutoksiin. Viranomainen ei siten saa toimenpiteillään puuttua voimassa oleviin oikeussuhteisiin tai muihin oikeutettuihin odotuksiin, ellei siihen ole lakiin perustuvaa toimivaltaa. Luottamuksensuojan kohteena olevat odotukset kohdistuvat paitsi voimassa olevien oikeussuhteiden pysyvyyteen myös siihen, että viranomainen noudattaa sillä olevia velvollisuuksia ja sitoumuksia.
Additional Information
Kirjoittaja: Olli Mäenpää

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2020: Oikeustiede:luottamuksensuojaperiaate hallinnossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luottamuksensuojaperiaate hallinnossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg