Oikeustiede:suhteellisuusperiaate hallinnossa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

suhteellisuusperiaate hallinnossa

suhteellisuusperiaate hallinnossa
Definition hallinto-oikeudellinen periaate, jonka mukaan viranomaisella on velvollisuus mitoittaa toimintansa niin, että se on oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden
Explanation Viranomaisen toimien oikeasuhtaisuuden arvioinnissa perusteena voidaan yleensä pitää kohtuullisuutta sekä velvoitteiden asettamisessa että etujen myöntämisessä. Olennainen merkitys on myös niillä tavoitteilla, jotka keinoa käyttämällä pyritään saavuttamaan. Esimerkiksi hallintopakkoa käytettäessä tai rajoittavaa päätöstä tehtäessä hallintotoimen ankaruus on määriteltävä kohtuulliseksi suhteessa teon tai laiminlyönnin laatuun ja moitittavuuteen. Olosuhteet huomioon ottavaa kohtuusharkintaa on käytettävä myös esimerkiksi päätettäessä harkinnanvaraisen taloudellisen tuen myöntämisestä.
Additional Information
Kirjoittaja: Olli Mäenpää

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.9.2020: Oikeustiede:suhteellisuusperiaate hallinnossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suhteellisuusperiaate hallinnossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg