Oikeustiede:yhdenvertaisuusperiaate hallinnossa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

yhdenvertaisuusperiaate hallinnossa

yhdenvertaisuusperiaate hallinnossa
Definition hallinto-oikeudellinen periaate, jonka mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti
Explanation Periaatteen keskeisenä sisältönä on vaatimus kohdella samanlaisia tapauksia samalla tavoin mutta erilaisia tilanteita sen sijaan niiden eroavuudet huomioon ottaen. Yhdenvertaisuusperiaate sisältää myös viranomaiseen kohdistuvan yleisen syrjintäkiellon eli kiellon asettaa ketään ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi alkuperän, uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai yhteiskunnallisen näkemyksen, ammattiyhdistystoiminnan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Periaate edellyttää myös päätöksenteon ja kohtelun johdonmukaisuutta. Samanlaisissa asioissa on siten yleensä noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Olli Mäenpää

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2020: Oikeustiede:yhdenvertaisuusperiaate hallinnossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhdenvertaisuusperiaate hallinnossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg