Oikeustiede:perusteluvelvollisuus

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

perusteluvelvollisuus

perusteluvelvollisuus
Määritelmä viranomaisen on perusteltava hallintopäätös ilmoittamalla, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun, sekä mainitsemalla sovelletut säännökset
Selite Perusteluvelvollisuus kattaa tosiasiaperustelun ja oikeusperustelun. Myös harkinnanvaraiset ratkaisut on perusteltava. Perusteluvelvollisuus on voimassa hallintomenettelyssä ja hallintolainkäytössä suunnilleen samansisältöisenä, mutta hallintomenettelyssä perustelu voidaan jättää esittämättä lain mainitsemissa poikkeustilanteissa. Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 45 §, hallintolainkäyttälaki (586/1996) 53 §
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäenpääO2011, s. 265-272, Niemivuo&al2010, s. 334-338, KullaH2012, s. 270-275, Hallberg&al1997, s. 337-341, MäenpääO2007, s. 560-568

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.06.2018: Oikeustiede:perusteluvelvollisuus. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusteluvelvollisuus.)