Terminologiaoppi:kehämääritelmä

  Tieteen termipankista

  kehämääritelmä

  Käsitekaavio: määritelmät (Sanastokeskus TSK)
  kehämääritelmä
  Määritelmä muotoilultaan puutteellinen määritelmä, joka sisältää sisäisen kehän tai muodostaa ulkoisen kehän toisen määritelmän kanssa (TSK36)
  Selite Muita muotoilultaan puutteellisia määritelmiä ovat epätäydelliset määritelmät (liian suppeat ja liian laajat määritelmät) sekä tarpeettomasti negatiiviset määritelmät. (TSK36)

  Erikieliset vastineet

  circular definitionenglanti (English)
  définition tautologiqueranska (français)
  cirkeldefinitionruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Terminologiaoppi:kehämääritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:kehämääritelmä.)