Oikeustiede:kemikaalilainsäädäntö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kemikaalilainsäädäntö

kemikaalilainsäädäntö
Definition kemikaalilainsäädännön tehtävänä on tunnistaa käytössä olevat kemikaalit ja niiden valmistustekniikat sekä prosessien eri vaiheisiin liittyvät turvallisuustekijät
Explanation Kemikaalilain (2013) tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Keskeisiä syitä sääntelyyn ovat kemikaaleihin liittyvä onnettomuusriski ja kemikaalien käsittelyssä osallisten henkilöiden terveyteen kohdistuva vaara. Myöhemmin on tunnistettu myös tarve suojella luontoympäristöä erityisesti laaja-alaisessa käytössä olevien kemikaalien, kuten torjunta-aineiden haittavaikutukselta. On ilmennyt, että maatalouden tai epidemioiden torjunnan kannalta hyödylliset kemikaalivalmisteet (DDT) saattavat aiheuttaa luonnon köyhtymistä. Kemikaalin määritelmä on sitovasti annettu REACH-asetuksessa ja kemikaalisääntely koskee myös biosiodeja.

Kemikaalioikeus on Euroopan unionissa harmonisoitu asetuksin, joita on suoraan sovellettava. REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen ohella Suomen tulee noudattaa eräitä muita Euroopan unionin asetuksia, etenkin:

  • biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, biosidiasetus;
  • pesuaineista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineasetus;
  • vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, PIC-asetus;
  • pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, POP-asetus ja
  • metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, elohopean vientikieltoasetus.
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes) on keskeisenä tehtävänä mainittujen asetusten sekä kansallisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen erityisesti tuotannon ja markkinoille saattamisen osalta. Muilla viranomaisilla on alallaan vastaavia tehtäviä. Kemikaalilain ohella eräät säädökset täydentävät tiettyjen kemikaalivalmisteiden kuten vaarallisten kemikaalien räjähteiden valmistusta ja käyttöä (esim. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005).
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:kemikaalilainsäädäntö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kemikaalilainsäädäntö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →