Oikeustiede:Euroopan kemikaalivirasto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan kemikaalivirasto
Definition Euroopan unionin erillisvirasto, joka on perustettu kemikaaliasetuksen (REACH) teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnoimiseksi
Explanation Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on Helsingissä toimiva erillisvirasto, joka perustettiin 1. kesäkuuta 2007 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1907/2006 (REACH).

Kemikaaliviraston tehtäviin kuuluu kemikaaliasetuksen hallinnointi ja joissakin tapauksissa sen täytäntöönpano sekä täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden varmistaminen. Kemikaalivirasto ylläpitää kemikaalien tietokantaa, vastaanottaa rekisteröintiasiakirjat, huolehtii lupamenettelyistä, laatii suosituksia sekä tarjoaa neuvontaa yrityksille, kuluttajille sekä jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille. Kemikaalivirasto huolehtii myös biosidiasetukseen liittyvistä toimista sekä koordinoi PIC- and CLP-asetusten mukaisia menettelyjä.

Kemikaalivirastoon kuuluvat seuraavat tieteelliset ja tekniset komiteat: riskinarviointikomitea, sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea, biosidivalmistekomitea, jäsenvaltioiden komitea ja täytäntöönpanofoorumi. Komiteoilla on keskeinen rooli kemikaaliasetuksen käytännön toimeenpanossa. Ne laativat kemikaaliviraston lausunnot komissiolle, joka tekee lopullisen päätöksen. Komiteoiden jäsenet nimitetään jäsenvaltioista. Sidosryhmien edustajat voivat osallistua komiteoiden työhön tarkkailijoina.

Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo viraston toimintaa. Hallintoneuvostoon kuuluu jokaisesta jäsenvaltiosta yksi jäsen sekä kolme komission ja kaksi Euroopan parlamentin edustajaa. Lisäksi komissio nimittää kolme sidosryhmiä edustavaa tarkkailijaa. Viraston yhteydessä toimii valituslautakunta, jolle voidaan valittaa päätöksistä, jotka kemikaalivirasto on tehnyt kemikaaliasetuksen ja biosidiasetuksen nojalla. Vaikka valituslautakunta kuuluu hallinnollisesti kemikaalivirastoon, se tekee päätöksensä itsenäisesti.

Kemikaalivirasto on yksi suurimmista EU:n erillisvirastoista ja siellä työskentelee yli 500 henkilöä.
Additional Information
Kirjoittaja: Emilia Korkea-aho

Related Concepts

Sources

VaughanS2015, Korkea-ahoE2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.06.2019: Oikeustiede:Euroopan kemikaalivirasto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan kemikaalivirasto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →