Oikeustiede:REACH-asetus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

REACH-asetus

REACH-asetus
Definition Euroopan unionin säätämä yhdenmukaistettu kemikaalien käyttöönotto- ja rekisteröintijärjestelmä
Explanation REACH-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) tuli voimaan 1.6.2007. Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Asetus on suoraan jäsenmaita sitova. Tarvittavat hallinnolliset määräykset on saatettu Suomessa voimaan kemikaalilainsäädännöllä.

Rekisteröintivelvollisuus johtaa viranomaisvalvonnan painopisteen siirtymiseen toimijoiden omavalvontaan. Asetusta sovelletaan kemikaaliaineisiin sellaisinaan sekä niitä sisältäviin seoksiin ja valmisteisiin. REACH-asetukseen liittyy CLP-asetus (EY 1272/2008), joka koskee kemikaaliaineiden ja -valmisteiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), joka toimii Helsingissä, on asetusten toimeenpanoa valvova ja toimijoita ohjaava unionintasoinen viranomainen. Suomessa REACH- ja CLP-asetusten toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii Tukes.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.7.2020: Oikeustiede:REACH-asetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:REACH-asetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →