Oikeustiede:jälkivalvonta

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

jälkivalvonta
ympäristöoikeudessa

jälkivalvonta
Määritelmä ympäristöön vaikuttavien toimintojen valvonta jakautuu viranomaistoiminnan osalta [[oikeustiede:ennakkovalvonta<|ennakkovalvontaan]] eli ennen toiminnan alkamista koskeviin vaatimuksiin ja jälkivalvontaan eli toiminnan alkamisen tai lopettamisen jälkeiseen lainmukaisuuden valvontaan
Selite Jälkivalvontaa vaiheittaisesti tarkasteltaessa voidaan erottaa hankkeen toteuttamisvaiheen tai toiminnan harjoittamisajan vaikutusten seuranta ja luvattomiin vaiheisiin puuttuminen. Seuranta on jaettavissa toiminnanharjoittajan itsensä harjoittamaan tarkkailuun ja viranomaisten ylläpitämään seurantatietojen järjestelmään. Luvattomissa tilanteissa on saatettu jättää hakematta tarpeellinen lupa tai muu päätös, rikkoa luvan tai muun päätöksen määräyksiä taikka jättää ympäristö hankkeen tai toiminnan jälkeen lainvastaiseen tilaan. Näissä tilanteissa viranomaisella on käytettävissään hallintopakko toiminnan kieltämiseksi, ennallistamisen määräämiseksi tai muun velvoitteen asettamiseksi. Tehosteena tulevat kysymykseen uhkasakko tai teettämisuhka. Toisena keinona on rangaistus. Sitä sääntelee ympäristörikosta koskeva sääntely. Viranomaisen ohella yksityisellä asianosaisella on yleensä aloiteoikeus jälkivalvonnassa. Jos kysymys on aiheutetun vahingon korvaamisesta, asia tulee pääsääntöisesti saattaa vireille käräjäoikeudessa kanteella, joissakin tapauksissa, esimerkiksi tiehankkeissa, näitä koskevassa toimituksessa esitettävällä vaatimuksella.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HolloE2004, Kuusiniemi&al2015

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:jälkivalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jälkivalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →