Oikeustiede:ympäristölupa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ympäristölupa

ympäristölupa
Definition viranomaisen päätös, johon on koottu hanketta varten tarvittavat määräykset maan, veden, ilman, muun ympäristön ja terveyden suojelemiseksi pilaantumiselta
Explanation Ympäristölupa on luonteeltaan päästölupa, joka sijoittuu ympäristön pilaantumista hillitsevien ennakkovalvontakeinojen alaan (ympäristönsuojelulaki), joten se ei koske rakentamisen tai luonnonvarojen käytön muita ulottuvuuksia. Keskeinen ympäristöluvan tehtävä on määrittää toiminnalle sellainen sijaintipaikka, että haitalliset vaikutukset ympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suomen lainsäädännön kannalta taustalla vaikutti ympäristölupien yhtenäiskäsittelyä koskenut Euroopan unionin ns. IPPC-direktiivi 96/61/EY (sittemmin teollisuuden päästöjä koskeva IED-direktiivi 2010/75/EU).

Vireillä on suunnitelmia samaa toimintaa koskevien erilaisten lupajärjestelmien kokoamiseksi samanaikaiseen menettelyyn, jolloin se kattaisi myös vesienkäyttöä, maa-ainesten ottamista ja rakentamista yms. koskevat luvankaltaiset päätöksenteon muodot (yhden luukun periaate). Pitemmällekin meneviä suunnitelmia, jolloin myös aineellinen sääntely olisi yhtenäinen, esiintyy, mutta sellainen uudistus vaatisi mittavaa lainsäädännön uudistusta. Joissakin maissa tähän on päästy.

Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiin kuuluu ympäristövaikutusten arviointi. Kaikki pilaantumisriskiä aiheuttavat toiminnot eivät ole luvanvaraisia, vaan vaikutuksiltaan vähäisemmät saattavat edellyttää ilmoituksen tekemistä viranomaiselle tai rekisteröitymistä toimintarekisteriin. Näissä tapauksissa kiellettyihin vaikutuksiin voidaan puuttua jälkivalvonnallisesti.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Belinskij&al2017, HolloE2009, Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.9.2020: Oikeustiede:ympäristölupa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ympäristölupa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →