Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

alueellinen valtamonopoli

alueellinen valtamonopoli
Määritelmä tavanomaiseen kansainväliseen oikeuteen kuuluva käsite, jonka sisältönä on varata suvereenille l. täysivaltaiselle valtiolle yksinoikeus julkisen vallan käyttämiseen alueellaan sekä myös oikeus viime kädessä asevoimaan tukeutuen turvata alueen loukkaamattomuus.
Selite Perustuslain 1 §:n mukaan Suomi on täysivaltainen eli kansainvälisen oikeuden termein suvereeni valtio. Suvereniteettikäsite on tapana jakaa sisäiseen ja ulkoiseen valtiosuvereniteettiin. Termi ulkoinen suvereniteetti viittaa niihin kansainvälisoikeudellisiin sääntöihin, jotka liittyvät valtion asemaan valtioyhteisössä eli suhteissa muihin valtioihin ja niiden perustamiin kansainvälisiin järjestöihin.

Sisäinen valtiosuvereenisuus viittaa valtion yksinoikeuteen, eräänlaiseen monopoliin julkisen vallan käyttämisessä valtion omien toimielinten, kuten ylimpien valtioelinten viranomaistoimenpitein ja -päätöksin valtion rajojen määrittämällä alueella.

Valtio voi rajoittaa sisäistä suvereniteettiaan esimerkiksi valtiosopimuksin l. kansainvälisin velvoittein, joilla vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön toimielimille tai virkamiehille annetaan viranomaistoimivaltuuksia valtion alueella.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli.)SLYpalkki.jpg