Oikeustiede:kansainvälinen velvoite

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kansainvälinen velvoite

kansainvälinen velvoite (luo nimityssivu)
Määritelmä valtiosopimus ja muu Suomen kansainvälisoikeudellinen velvoite, kuten Suomen yksipuolinen sitoumus ja kansainvälisen hallitusten välisen järjestön Suomea sitova päätös.
Selite Kansainvälisellä velvoitteella tarkoitetaan useimmissa tapauksissa valtiosopimusta. Valtiosopimus (yleensä treaty, traité, tratado) oli alun perin valtioiden välinen sopimus, mutta kansainvälisen hallitusten välisen järjestöjen lukumäärän kasvaessa ja tehtävien laajentuessa myös kansainvälisistä järjestöistä on tullut sopimuspuolia. Valtiosopimus voi olla osapuoltensa mukaisesti kahdenvälinen, monenvälinen tai yleinen eli yleissopimus. Yleissopimus voi olla paitsi kaikki YK:n jäsenvaltiot kattava jotakin alaa tai kysymystä koskeva myös alueellinen yleissopimus. Yleissopimus on monenvälinen, mutta monenvälinen sopimus voi olla osapuolten suhteen rajattu tai tehty nimeltä mainittujen osapuolten kesken. Sopimisen ohella Suomi voi yksipuolisesti sitoutua noudattaman kansainvälisoikeudellista velvoitetta, mutta tällöinkin kysymyksessä voi olla sopimuksen tarjoama lisävelvoite. Kansainvälisen hallitusten välisen järjestön jäsenenä Suomea voi sitoa järjestön päätös.

Eduskunta hyväksyy sotaa ja rauhaa koskevat sopimukset (ks. rauhansopimukset) ja muut sen toimivaltaan kuuluvat kansainväliset sopimukset (ks. toimivalta kansainvälisissä asioissa). Eduskunnan hyväksyminen on tarpeen myös kaikkien eduskunnan hyväksymistä edellyttävien velvoitteiden irtisanomiseen. Eduskunta päättää lainsäädännön alaan kuuluvien velvoitteiden voimaan saattamisesta. Järjestön sitova päätös ei yleensä tule enää eduskunnan hyväksyttäväksi, sillä järjestön toimivalta on hyväksytty järjestöön liityttäessä, mutta se voi edellyttää vielä voimaansaattamistointa.

Viranomaissopimus ei ole kansainvälinen velvoite, koska se ei ole tarkoitettu sitomaan koko valtiota. Myöskään toisen valtion oikeusjärjestyksen alainen sopimus ei ole kansainvälinen velvoite, koska se ei ole kansainvälisoikeudellinen. Samasta syystä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin poliittisluonteinen loppuasiakirja vuonna 1975 ei ollut kansainvälinen velvoite, vaikka se sisälsikin osia muissa asiakirjoissa sitovaksi sovituista velvoitteista.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ora Meres-Wuori

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kansainvälinen velvoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen velvoite.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg