Käsitelomakkeen täyttäminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search


Tässä ohjeessa käsitellään käsitelomakkeen täyttö kohta kerrallaan. Mikään käsitelomakkeen tiedoista ei ole pakollinen, eikä lomaketta tarvitse täyttää valmiiksi kerralla.

Muokkaa.jpg

Käsitelomake on valmis lomakepohja, joka avautuu käsitesivun muokkaa-linkistä.

 1. Määritelmä
  Määritelmäkenttään kirjoitetaan käsitteen määritelmä. Määritelmäkenttä on tekstikenttä ja siihen voi sijoittaa linkkejä. Wiki-sivujen muotoilu toimii normaalisti. Määritelmäkenttää voi venyttää laatikon oikeasta alareunasta. Tällä ei ole vaikutusta käsitesivun ulkonäköön, mutta se voi helpottaa tekstin kirjoittamista. Määritelmiä voi sijoittaa määritelmäkenttään useamman kuin yhden esimerkiksi numeroituna listana. Rinnakkaisten määritelmien käyttämisestä suositellaan kuitenkin keskustelua oman aihealueen asiantuntijaryhmän sisällä.
 1. Selite
  Selitekenttään kirjoitetaan käsitteen ymmärtämistä helpottava selite. Selitekenttä on tekstikenttä ja siihen voi sijoittaa linkkejä. Wiki-sivujen muotoilu toimii normaalisti. Selitekenttää voi venyttää laatikon oikeasta alareunasta. Tällä ei ole vaikutusta käsitesivun ulkonäköön, mutta se voi helpottaa tekstin kirjoittamista.
 1. Kuvat
  Kuvat-kenttään listataan kaikki kuvatiedostot, jotka halutaan käsitesivulla näkyvän. Kuvien pitää olla tallennettuna termipankkiin. Kuvatiedoston nimen kirjoittamisessa kannattaa olla tarkkana. Mikäli tiedoston nimi on väärinkirjoitettu, sivu ei osaa hakea kuvaa eikä kuva silloin näy. Kuvat-kentän jälkeen on linkki kuvien tallennussivulle, josta kuvia voi tallentaa termipankkiin. Tämä on kuitenkin vain oikopolku: kuvan tallentaminen ei vielä riitä, sillä kuvatiedoston nimen on myös luettava sen käsitesivun kuvat-kentässä, jolla kuvan halutaan näkyvän.
 1. Lähteet
  Lähteet-kenttään listataan ne lähdeviitteet niistä lähteistä, joilta käsitesivun tiedot on peräisin. Listatut lähteet toimivat linkkeinä lähdesivuille, jonne täydennetään lähteen yksityiskohtaiset tiedot. Tiedot päivittyvät automaattisesti myös termipankin lähdeluetteloon. Lähteet-kenttä osaa myös automaattisesti ehdottaa lähdettä, mikäli lähdettä on aikaisemmin jo käytetty termipankissa. Tutustu myös ohjeeseen lähteiden nimeämisestä.
 1. Tarkistettu
  Tarkistettu/tarkistamaton -vaihtoehto on käsitelomakkeella sellaisia tapauksia varten, joissa termipankkiin on viety kerralla suurempi määrä tietoa, joita kukaan asiantuntija ei ole vielä ehtinyt tarkistaa. Myös joku asiantuntija, mikäli ei ole täydennyksestään aivan varma, voi jättää ruudun ruksimatta. Mikäli ruudussa on ruksi, käsitesivulla näkyy teksti: "Tämä on sivu on asiantuntijan tarkistama". Mikäli ruksia ei ole, teksti kuuluu: "Tätä sivua ei vielä ole tarkistettu". Mikäli joku asiantuntijaryhmän jäsen huomaa sivun, jolla ruksia ei ole, mutta jolla näkyvät tiedot ovat kunnossa, olisi suotavaa, että hän kävisi merkitsemässä sen tarkastetuksi.
 1. Lisätiedot
  Lisätiedot-kenttä on varattu vielä sellaiselle ylimääräiselle tiedolle, joka ei kuulu määritelmä- eikä selitekenttiin. Lisätiedot-kenttään kuuluvat esimerkiksi termien etymologiset tiedot. Joillakin tieteenaloilla voi olla hyödyllistä kertoa vastaavat termit alkukielissä (kuten latinassa tai kreikassa), kun muunkieliset termit pohjautuvat näihin (ovat lainasanoja tai käännöslainoja). Etymologinen tieto merkitään seuraavan esimerkin mukaisesti:

  kreik. filein = rakastaa.

  Tähän kenttään on mahdollista lisätä myös esimerkkejä termien käytöstä konteksteissaan. Kun määritelmää on vaikea löytää, kontekstiesimerkki voi auttaa termipankin käyttäjää ymmärtämään käsitteen sisältöä. Lisätiedot-kenttä on tekstikenttä ja siihen voi sijoittaa linkkejä. Wiki-sivujen muotoilu toimii normaalisti. Lisätiedot-kenttää voi venyttää laatikon oikeasta alareunasta. Tällä ei ole vaikutusta käsitesivun ulkonäköön, mutta se voi helpottaa tekstin kirjoittamista.
 1. Luokat
  Luokat-kenttään listataan kaikki luokat, joihin käsite kuuluu. Listauksessa ei tarvitse laittaa luokkasivun nimeä (esim. Luokka:oikeustiede), pelkkä luokan nimi (oikeustiede) riittää.
 1. Nimitykset
  Kohdasta Nimitykset löytyy lista käsitteeseen viittaavista nimityksistä, sekä suomen- että muunkielisistä. Painiketta "Lisää uusi nimitys" painamalla lomakkeeseen avautuu kohta uuden nimityksen tiedoille. Nimitys voidaan poistaa painikkeesta "Poista nimitys". Tämä kuitenkin poistaa vain nimityksen tiedot tältä käsitesivulta. Mikäli nimitykselle on ehditty tehdä jo sivu, sivu jää paikalleen. Jokaisesta nimityksestä voidaan täsmentää seuraavat tiedot:
  • Nimityksen kieli ja nimityssivun osoite. Kieli valitaan vetovalikosta ja on pakollinen. Mikäli haluat lisätä nimityksen kielellä, jota ei löydy vetovalikosta, ota yhteys ylläpitoon tai lisää kieli mahdollisten kielten joukkoon. Nimityssivun nimi täsmentää sivun, johon nimitys linkkinä johtaa. Nimityssivujen nimi on aina muotoa
   Nimitys:sana
   Pelkän sanan lisääminen Nimityssivun nimi -kohtaan ei luo linkkiä oikeaan paikkaan.
  • Käyttösuositus. Käyttösuositus on luokitus, joka kuvaa nimityksen käytettävyyttä silloin, kun sillä viitataan tähän käsitteeseen.
  • Käännösvastaavuus. Muun kuin suomenkielisiin nimityksiin liittyy käännösvastaavuus. Käännösvastaavuus on muodoltaan lyhyt teksti. Pidemmät kuvaukset on parempi sijoittaa joko selite- tai lisätiedot-kenttään.
  • Käyttöhuomautus. Käyttöhuomautus on lyhyt huomautus nimityksen käytöstä viitatessa tähän käsitteeseen. Sitä voi käyttää joko avaamaan käyttösuosituksessa käytettyä luokitusta tai huomauttamaan nimityksen muista mahdollisista käyttöyhteyksistä.
 1. Lähikäsitteet
  Lähikäsitteisiin sellaiset käsitteet, jotka ovat jollain tapaa läheisessä suhteessa sivun käsitteeseen. Lähikäsitettä täsmennettäessä on käytettävä käsitesivun nimeä, joka on muotoa:
  Aihealue:käsite
  (Esimerkiksi Kasvitiede:emi, Kielitiede:adpositio tai Oikeustiede:lakikirja). Käsitesuhde-kohtaan voi laittaa käsitteiden välillä vallitsevan käsitesuhteen tai lyhyen huomautuksen, joka jotenkin kuvailee tätä suhdetta.


Käsitelomakkeen alalaidassa on tallennus-kohta, jonka yhteydessä on mahdollisuus merkitä, jos kyseessä on ”pieni muutos”. Ennen tallennusta voi katsoa muokkaamiaan tietoja esikatselusta.

Lisää tarkkailulistaan -kohtaan voi merkitä tiettyjä käsitetietueita omalle sivulle tarkkailtavaksi. Aina kun näihin käsitteisiin tehdään muutoksia, tieto niistä tulee omalle tarkkailulistalle.