Lähdesivu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.


Uuden lähteen lisääminen
Uusi lähde lisätään kirjoittamalla käsitesivun muokkauslomakkeen Lähteet-kohtaan lähteen lyhenne. Tallennuksen jälkeen lyhenne näkyy harmaana. Harmaata linkkiä klikkaamalla avautuu lomake, johon voi kirjoittaa lähteen tarkat tiedot. Lähdesivu päivittää tiedot automaattisesti Termipankin lähdeluetteloon.

Lähteen lyhenne

Mikäli kyseessä on yksittäisen kirjoittajan monografia tai artikkeli, lyhenne muodostetaan kirjoittajan sukunimestä, etunimen tai etunimien ensimmäisistä kirjaimista ja julkaisun vuosiluvusta.

SukunimiE2012

Mikäli kyseessä on kirjoittajaparin artikkeli tai monografia, lyhenne muodostetaan kirjoittajien sukunimistä erotettuna &-merkillä ja julkaisun vuosiluvusta

Sukunimi&Sukunimi2012

Mikäli kyseessä on artikkelikokoelma tai muu lähde, jossa on paljon tekijöitä tai jota ei ole muuten mielekäs indeksoida tekijänsä perusteella, teoksen nimestä muodostetaan vapaamuotoinen lyhenne ja siihen lisätään teoksen julkaisuvuosi. Koska sama teos voidaan lyhentää monella eri tavoin, kannattaa termipankin lähdeluettelosta tarkistaa, onko lähteestä käytetty jo jotakin lyhennettä.


Katso myös, mitä kaikkea Lähteet-kenttä Tieteen termipankissa voi tarkoittaa.

Palaa ohjeisiin