Oikeustiede:yhteistoimintamenettely

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yhteistoimintamenettely

yhteistoimintamenettely
Definition työnantajan ja henkilöstön välinen menettely, jossa yhteistoiminta-asiat käsitellään laissa säädetyin tavoin
Explanation Yhteistoimintalakia ja sen mukaista menettelyä sovelletaan pääsääntöisesti yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja henkilöstö. Käytännössä asiat käsitellään henkilöstöryhmän edustajan kanssa tai, jos asia koskee useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä, työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien yhteisessä kokouksessa. Jos asia koskee vain yksittäistä työntekijää, se käsitellään kyseisen työntekijän kanssa.

Yhteistoimintamenettelyyn kuuluu asian laadun mukaan yhteistoiminta-asiasta tiedottaminen (esim. yrityksen taloudellinen tila), neuvottelujen käyminen suurimmassa osassa yhteistoiminta-asioissa (esim. henkilöstöpoliittiset suunnitelmat, yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset) tai joissakin tapauksissa asiasta sopiminen (esim. työsäännöt). Yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi työnantajan on pyydettäessä laadittava neuvotteluista pöytäkirja.

Pääsääntönä kuitenkin on, että neuvoteltuaan ja kuultuaan henkilöstöä yhteistoimintamenettelyssä työnantaja voi ratkaista asian haluamallaan tavalla. Päätöksentekoa rajoittaa ajallisesti se, että työnantajan harkitessa työvoiman käytön vähentämistä, kuten irtisanomisia, neuvotteluvelvoite täyttyy vasta, kun neuvottelujen aloittamisesta on kulunut määräaika. Tämä aika on 14 päivää tai vähintään kuusi viikkoa pääsääntöisesti sen mukaan, kohdistuvatko henkilöstövähennykset alle kymmeneen työntekijään vai suurempaan henkilöstömäärään. Näissä neuvotteluissa on käsiteltävä toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja sekä seurausten lieventämistä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Neuvottelujen aloittamisesta on myös ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistolle. Lisäksi henkilöstöryhmän edustajalle on toimitettava työnantajan laatima esitys työllistämistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi, jos harkittavana on yli kymmeneen työntekijään kohdistuva vähentäminen.

Jos yhteistoiminta-asia on sellainen, että se olisi käsiteltävä työehtosopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestyksessä, tätä menettelyä on sovellettava yhteistoimintakäsittelyn sijasta, jos työnantaja tai henkilöstöryhmää edustava luottamusmies sitä vaatii.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.10.2020: Oikeustiede:yhteistoimintamenettely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteistoimintamenettely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →